Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Taniec - Tańce w kręgu


KURS INSTRUKTORSKI TAŃCÓW W KRĘGU

(Sacred Circle Dance)

Zapraszamy do udziału w kursie instruktorskim TAŃCÓW W KRĘGU (Circle Dance).

Tańce w kręgu zostały zebrane i opracowane przez niemieckiego baletmistrza Bernharda Wosiena. Są to najczęściej tańce ludowe. Pochodzą z różnych regionów świata, m.in. z Bałkanów, Grecji, Armenii, Izraela, Rosji, Francji, Szkocji, Irlandii, z Wysp Kanaryjskich, z Ameryki Południowej. Oddzielną grupę stanowią tańce relaksacyjne i współczesne układy choreograficzne, w których wykorzystano krąg. Od kilkunastu lat są chętnie tańczone przez grupy formalne i nieformalne na całym świecie. Bycie w grupie, prosty, naturalny ruch, różnorodność melodii i rytmów łączy radość życia z wrażliwością i zrozumieniem - siebie i innych, dlatego są bardzo użyteczną formą terapii tańcem.

Adresatami kursu są: nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, reedukatorzy, terapeuci oraz wszyscy, którzy chcą wzbogacić warsztat pracy lub po prostu lubią taniec i ruch.

Kurs ten umożliwi uczestnikom:

 • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych;
 • poznanie lub udoskonalenie metodyki nauczania tańców w kręgu;
 • wykorzystywanie tańca i ruchu do wspomagania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego;
 • nauczenie się współdziałania w grupie dla osiągnięcia zamierzonego celu;
 • nawiązywanie kontaktu z innymi poprzez mowę niewerbalną - wzrok, gestykulację, dotyk;
 • stymulację zmysłów, przede wszystkim słuchu i dotyku, lepsze odczuwanie siebie w przestrzeni;
 • odczuwanie tempa i rytmu, ekspresji osobistej w zależności od zewnętrznych impulsów, jakie wysyła muzyka;
 • poznanie symboliki języka ciała.
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu instruktorskiego Tańce w kręgu wydany przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Lublinie, Stowarzyszenie Edukatorów Ruchu Kreatywnego w Warszawie oraz Ośrodek “Kined" Joanna Zwoleńska.

KURS INSTRUKTORSKI BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

TAŃCE W KRĘGU – WARSZTAT WPROWADZAJĄCY

kurs dla instruktorów tańca w kręgu 3 - 5 października 2008/Warszawa
piątek w godz. 10.00 – 17.00, sobota w godz. 10.00 - 19.00, niedziela w godz. 10.00 – 17.00

Program:

 • Nauka około 13/15 tańców rosyjskich
 • Prezentacja różnych sposobów uczenia Tańców w Kręgu,
 • Planowanie zajęć Tańców w Kręgu,
 • Sposoby zapisywania kroków tańców,

Istnieje możliwość samodzielnego poprowadzenia przez każdego uczestnika warsztatu jednego tańca; każda osoba prowadząca krąg otrzyma informacje zwrotne (w przyjaznej atmosferze) od Lynn Frances oraz grupy.

Prowadzenie: LYNN FRANCES z Ośrodka Hartcentre/Wielka Brytania. Jedna z najbardziej doświadczonych nauczycielek Tańców w Kręgu (Circle Dance) w Wielkiej Brytanii. Uczy tej formy tańca od 1983 roku w Europie oraz poza jej granicami (w tym w Polsce).

 

Uczestnicy otrzymają płytę z nagraną muzyką do wszystkich tańców oraz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu.

TAŃCE W KRĘGU – ZASTOSOWANIE W CHOREOTERAPII.

kurs dla instruktorów tańca w kręgu

27 - 28 lutego 2009, piątek w godz. 18.00 - 21.00 i sobota w godz. 10.00 - 19.00. Warszawa
W ramach kursu przewidujemy wprowadzenie teoretyczne, jak również naukę 6 tańców w kręgu z pokazaniem możliwości ich zastosowania w zajęciach terapeutycznych oraz rozwojowych oraz sposobów łączenia tańców w kręgu z improwizacją ruchową.

Prowadzi: Zuzanna Pędzich,
ukończyła studia magisterskie na wydziale terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Jako nauczyciel tańców w kręgu i terapeuta tańcem i ruchem pracuje od 1997 roku. W latach 1997-2002 pracowała w Klinice Nerwic oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Aktualnie współpracuje z Fundacją Psychoonkologii „Ogród Nadziei". Prowadzi terapię indywidualną i grupową, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Szkoli członków Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu, m. in. w zakresie zastosowania tańców w kręgu w choreoterapii. Jest współzałożycielką Instytutu DMT – Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem i sekretarzem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu oraz płytę z muzyką do tańców.

KOBIERZEC TAŃCEM TKANY – warsztat Tańców w Kręgu.

kurs dla instruktorów tańca w kręgu 24 – 25 stycznia 2009
Warszawa, sobota, niedziela w godz. 10.00 – 17.00
W programie nauka 13 - 15 tańców z różnych stron Europy. W programie nauka 13 - 15 tańców.

I. Tworzenie wzorca
tancerz – potrzeby i swoboda ciała, Wzór kroków – charakter i pochodzenie tańca, Muzyka i ruch – wzajemna relacja, doświadczanie ciałem, określanie energii jaką niesie muzyka i ruch.

II. Rozłożenie kobierca,
Integracja i zharmonizowaniue elementów wzorca, Odczytywanie treści i znaczeń tańców, Umiejętność wyboru elementów tworzących opowieść.

Prowadzi: Hanna Sypiańska,
dyplomowana nauczycielka Techniki Alexandra, absolwentka The Constructive Teaching Centre w Londynie, członkini Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra, instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała, nauczycielka Tańców w kręgu (jej nauczyciele to Laura Shannon, Lynn Frances i Michael Gabriel z Open Dance Center w Londynie). Od 1997 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia Tańców w Kręgu. Prowadziła w ramach programu „Dojrzewalni róż" warsztaty Techniki Alexandra „Bezgrzeszne ciało" oraz improwizacji tańca „Tańcząca bez winy i wstydu".

TAŃCE INTEGRACYJNE I KOROWODOWE

kurs dla instruktorów tańca w kręgu 30 – 31 maja 2009 / Warszawa

To warsztat nauki tańców, które mogą przydać się na każdą okazję - zabawy szkolne i karnawałowe, towarzyskie spotkania i festyny, prezentacje na scenie i urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Celem tych tańców jest taneczna zabawa, która integruje grupę, pozwala jej uczestnikom poznać się i akceptować ich różnorodność, uczy współpracy, kultury bycia w zespole, radości ze wspólnego działania. Daje również szansę na samoprezentację w atmosferze bezpieczeństwa i zachęca to twórczego działania.

W programie warsztatu:

nauka około 15 – 17 układów tanecznych korowodów, tańców w kręgu, spirali, tańców w częstą zmianą partnerów do muzyki ludowej i popularnej.

Prowadzi: JOANNA ZWOLEŃSKA
z Ośrodka KINED, pedagog, choreoterapeuta, instruktorka Tańców w Kręgu według programu Fundacji Findhorn (Szkocja), instruktorka Sacred Dance według autorskiego programu Gabrieli Wosien (Niemcy), instruktorka Improwizacji ruchu, mowy i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka Eksperymentalnego teatru tańca (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka i terapeutka Kinezjologii Edukacyjnej, Kinezjologii Stosowanej (Dotyk dla Zdrowia) i Arteterapii,terapeutka Polarity i Samoświadomości ciała (na podstawie metody M. Feldenkraisa i M. Buscha), uczennica dr Gabrieli Wosien, Lynn Frances i Richarda Bryant-Jefferies'a, oraz Anny Barton, Laury Shannon, Petera Vallance'a, Ulli Bixa związanych z Findforn Foundation i Kiriakosa Chamalidisa, Henryego Koningsa, dr Detlefa Kapperta, dr Danuty Koziełło, dr Judy, dr Katherine Studd, uczennica wybitnych kinezjologów, założycieli Educational Kinesiology Foundation USA: Carli Hannaford i Paula Dennisona oraz Mentorów na Polskę z ramienia Fundacji: Pauli Oleskiej i Swetłany Masgutowej a także instruktorki i terapeutki Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity APTA - Andrei Axt. Posiada uprawnienia międzynarodowe do prowadzenia jednego ze specjalistycznych kursów Kinezjologii Edukacyjnej - Wizualne Kręgi.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu oraz płytę z muzyką do tańców.

TAŃCE KWIATÓW DR BACHA (BACH FLOWER DANCES)

17 – 19 kwietnia 2009 /Warszawa,
piątek w godz. 18.00 – 21.00, sobota, niedziela w godz. 10.00 – 17.00

Tańce Kwiatów dr Bacha Tańce Kwiatów dr Bacha (Bach Flower Dances) to unikatowa forma Tańców w Kręgu. Ich twórczynią jest Łotyszka, Anastasia Geng, (1922 – 2002), nauczycielka tańców medytacyjnych (sacred dance), znawczyni starożytnych obyczajów i rytuałów związanych z kulturą Łotwy i krajów bałtyckich. Jest twórczynią układów tańców poświęconych naturze: drzewom, ziołom, kwiatom, fazom księżyca. Wiele z nich bazuje na tradycyjnym folklorze Łotwy.

W 1985 roku Anastasia Geng odkryła głęboki związek między stworzonymi przez siebie tańcami a harmonizującą i uzdrawiającą energią esencji kwiatowych dr Edwarda Bacha. Na przestrzeni lat powstało 38 tańców - tyle, ile jest ekstraktów kwiatowych dr Bacha. Mamy więc: Crab Apple dance (taniec dzikiej jabłoni), Honeysucle dance (taniec wiciokrzewu ), Red Chestnut dance (taniec kasztanowca czerwonego), Oak Dance (taniec dębu) itp.

Podczas kwietniowego warsztatu będziemy uczyć się wszystkich Tańców Kwiatowych dr Bacha oraz innych tańców związanych z Naturą. Warsztat poprowadzi Martine Winnington, wspaniała nauczycielka ze Szwajcarii, uczennica Anastasii Geng.
(więcej o Anastasii Geng: www.martinewinnington.com/anastasia_geng_gb.html
o terapii esencjami kwiatowymi i o jej twórcy dr Edwardzie Bachu: www.bachcentre.com/centre/drbach.htm

MARTINE WINNINGTON

kurs dla instruktorów tańca w kręguMieszka w Szwajcarii. Uczy Tańców w Kręgu w kraju i za granicą. Łączy w swojej praktyce wiedzę na temat esencji kwiatowych dr Edwarda Bacha z całościowym podejściem do zdrowia. Uczy różnych stylów tańca, tradycji, współpracując z wieloma nauczycielami. Obecnie propaguje stworzone przez Anastazję Geng tańce związane z esencjami kwiatowymi dr Bacha, wskazując na ich uzdrawiający aspekt. Postrzega tańce jako możliwość podniesienia żywotności organizmu, pielęgnowanie relacji z sobą samym oraz innymi ludźmi. W czasie warsztatu tworzy radosną i pełną życzliwości atmosferę, co sprawia, że uczenie się tańców staje się łatwe i przyjemne.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu. Będzie możliwość kupienia trzech płyt CD z nagranymi melodiami do Tańców Kwiatów dr Bacha oraz tańcami Natury “From the Heart” (wszystkie 38 melodii Bach Flower Dances mieszczą się na dwóch płytach cd, na trzeciej znajdą się 24 melodie do tańców Natury “From the Heart”).

FINAŁ KURSU/Nałęczów

Lipiec lub sierpień 2009 (dokładny termin finału kursu podamy we wrześniu lub październiku 2008).
Prowadzenie: Joanna Zwoleńska z Ośrodka KINED
Warunkiem udziału w kursie jest:

 • udokumentowany udział w 5 warsztatach Tańców w Kręgu,
 • praktyczna znajomość ok. 50 tańców w kręgu,
 • umiejętność pracy z grupą (mile widziane są osoby z wykształceniem pedagogicznym),
 • aktywny udział w zajęciach.

Ogólny program:

 • doskonalenie metodyki nauczania tańców w kręgu:
  • tańce edukacyjne,
  • tańce terapeutyczne (integracja odruchów),
  • taniec i plastyka,
 • prezentacje grupowe w warunkach plenerowych (m. in. w sanatorium, w parku zdrojowym itp.)
 • przygotowanie scenariuszy do programów:
  • Mandala życia
  • Żywioły
  • Sacrum w tańcu
  • Roztańczone bajki
  • W różnych rytmach, kształtach, formach
  • wg propozycji uczestników
 • nauka ok. 15 nowych tańców (będzie trochę tańców polskich)

Organizacja, realizacja i prowadzenie zajęć: Joanna Zwoleńska
pedagog, choreoterapeuta, instruktorka Tańców w Kręgu (patrz: „Tańce integracyjne i korowodowe”)

ZGŁOSZENIA:

Na warsztaty: z Lynn Frances, z Zuzanną Pędzich, z Hanną Sypiańską, Joanną Zwoleńską, Martine Winnington
do Barbary Zieleńskiej, kontakt, tel. 605 846 872

Na kurs finałowy w Nałęczowie
Do Joanny Zwoleńskiej, kined@poczta.onet.pl 0 602 269 644

WPŁATY:

„Tańce w Kręgu – warsztat wprowadzający” z Lynn Frances do 12 września 2008
„Tańce w Kręgu – zastosowanie w choreoterapii” z Zuzanną Pędzich do 10 listopada 2008
„Kobierzec tańcem tkany” z Hanną Sypiańską do 9 stycznia 2009
„Tańce integracyjne i korowodowe”z Joanną Zwoleńską do 6 lutego 2009
“Tańce Kwiatów dr Bacha” z Martine Winnington do 16 marca 2009
Terminy wpłat oraz szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu na kurs finałowy do Nałęczowa zostaną podane we wrześniu lub październiku 2008.
- możesz przeczytać o kursie instruktorskim tańców w kręgu w formacie dokumentu tekstowego, lub możesz go przesłać znajomym - DOKUMENT TEKSTOWY

Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy


Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

Valid XHTML 1.0 Transitional