Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Taniec

touching ground

TANIEC I TERAPIA

ANNA HALPRIN

LIFE/ART PROCESS

Warsztaty poprowadzi URSULA SCHORN, M.A. (Berlin) Choreoterapeutka (BTD/FPI) Halprin – Practitioner

12 – 14 listopada 2010

Warszawa

 

LIFE/ART PROCESS

W STWORZONEJ PRZEZ Annę Halprin metodzie Life/Art. Process ciało stanowi centrum wszechstronnego kreatywnego procesu doświadczania. Podstawą jest pogłębienie cielesnej zdolności odczuwania przez pobudzenie i uwrażliwienie zmysłów. W efekcie staje się możliwy dostęp do świata wewnętrznych obrazów, a imaginacja (wyobrażenia) uzewnętrzniają się w spontanicznie stworzonym rysunku/obrazie. Język obrazu zostaje „przetłumaczony” na język ruchu, co poprzez cielesną identyfikację i „postać” (Gestalt) tańca umożliwia zrozumienie ukrytego przekazu w „pozawerbalnej przestrzeni”. Terapeutyczna ścieżka prowadzi do odczuwania obrazu, następnie od obrazu do tańca – by z tańca powrócić ponownie do obrazu.

W cyklicznym procesie kreatywnej ekspresji następuje rozwój, prowadzący w twórczym procesie doświadczenia do integracji wewnętrznego i zewnętrznego świata, wrażenia i wyrazu, tego co własne i od siebie oddalone, odsunięte. ***

PROGRAM

Warsztaty są wprowadzeniem w teorię i praktykę metody Life/Art Process i poruszą następujące tematy:

 • zasady kreatywnego procesu;
 • psychokinetyczna wizualizacja;
 • Gestalt i taniec;
 • droga od performance do rytuału;
 • rytuał ruchu (Movement Ritual).

W procesie indywidualnego doświadczenia uczestnicy poznają terapeutyczne oddziaływanie metody Life/Art Process, a w teoretycznej części zajęć zostanie omówiona możliwość wykorzystania metody w pedagogice i terapii.
Warsztaty skierowane są do terapeutów, pedagogów, a także osób wykorzystujących sztukę jako narzędzie i środek wyrazu w swojej pracy.
Zajęcia będą prowadzone w języku niemieckim i będą tłumaczone na język polski (uczestnicy otrzymają także materiały pisemne).
***

PROWADZĄCA WARSZTATY

URSULA SCHORN (www.touchinground.de), ukończyła studia magisterskie w dziedzinie choreoterapii (USA). Choreoterapeutka i terapeutka Gestalt (Fritz Perls Instytut). Studiowała a nastęnie pracowała jako wykładowca (fakultet: muzyka i elementarny taniec) na Uniwersytecie Mozartem w Salzburgu. Kształciła się w Instytucie Tamalpa (USA), gdzie uzyskała uprawnienia Halprin Practitioner.

Od wielu lat prowadzi seminaria i kursy w Stanach Zjednoczonych, m. in. we współpracy z Anną Halprin w Instytucie Esalen. Długoletni wykładowca pedagogiki mediów W Wyższej Szkole Pedagogiki Społecznej w Berlinie. Prowadzi prywatna praktykę (psychoterapia tańcem i i terapia Gestalt).

PUBLIKACJE

 • „Anna Halprin. Tanz – Prozesse – Gestalten.” Kieser Verlag, München 2009
 • „Tanz und Gestalt”, w: tanz journal 05, Kieser Verlag, Kieser Verlag, München 2005
 • „Tanztherapie auf der Basis von Anna Halprin Life/Art Process” w : Zeitschrift für Tanztherapie. Heft 19, 04. Richter Verlag, Köln
 • „Anna Halprins Life/Art process. Ein inter-mediales Modell im Grenzbereich von Kusnt und Therapie” w: Gabriele Klein: Jahrbuch Tanzforschung nr. 10. LIT Verlag, Hamburg 2000
 • „Deutsch-Jüdische Versöchnungsarbeit”, w: Tanzdrama 35, 1996. Kunst und Therapie 1998
 • „Tanztherapeutische Arbeit mit HIV-Positiv Frauen”, w: Info der DGT, 1994
 • „Dear Tanz im Spannungsfeld von Kunst and Therapie”, w : Zeitschrift „Tanz Aktuell”. Dezember 1991, Berlin
***

W roku 2011 przewidziana jest kontynuacja programu w trzech warsztatowych spotkaniach: 28 – 30 stycznia, 1 – 3 kwietnia, 27 – 29 maja. Udział w listopadowym wstępnym warsztacie jest warunkiem uczestnictwa w całym programie, jednakże nie obliguje do kontynuacji kursu w roku 2011.

Dla osób znających język niemiecki polecana jest lektura:

 • Wittmann G., Schorn U., Land R., „Tanz – Processe – Gestalten”. Kieser Verlag, München 2009.

W tłumaczeniu na język polski w wydawnictwie KINED ukazała się w bieżącym roku książka Anny Halprin „Taniec jako sztuka uzdrawiania”.

***

Godziny zajęć

12.11.2010 (piątek) w godz. 17.30 – 20.30
13.11. 2010 (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00
14.11.2010 (niedziela) w godz. 9.00 – 14.00 (z krótka przerwą obiadową).
Miejsce warsztatu – w Warszawie – będzie podane w późniejszym terminie.
Uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego ubrania, koca lub karimaty oraz przyborów do pisania i kredek.
Cena pierwszego warsztatu: 380 zł
Zapisy i przedpłata w wysokości 100 zł do 10 października 2010.
Numer konta:
KINED
PKO BP S.A. VO/W-WA Nr 89 1020 1055 0000 9302 0021 1326
z dopiskiem „Life/Art Process”

 

Informacje i zapisy:

Joanna Zwoleńska
e-mail: kined@poczta.onet.pl
HYPERLINK www.republika.pl/kined (dział NEWS)
Tel.: 602 269 644
Beata Marecka-Zehetbauer
e-mail: beata.marecka@gmail.com
Tel.: 0043 2672 87257 (Austria)


Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

Valid XHTML 1.0 Transitional